0180 - 68 73 74

Sport & Personal

Een coach of begeleider houdt zich bezig met de coaching van een persoon of groep bij:

  • het verrichten van (bijzondere) fysieke (sportieve) handelingen

  • het uitvoeren van complexe handelingen

  • het vinden van antwoorden op vragen

  • het vinden van oplossingen voor problemen

  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden

  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Dit alles met het doel een gecoachte in staat te stellen zijn mogelijkheden optimaal te gebruiken.

 

Trainen in een sportschool zal in de meeste gevallen geen problemen opleveren omdat velen elkaar wel een beetje in de gaten houden en er meestal toch wel deskundig toezicht is. Maar wie niet lukraak zo maar op een toestel af wil gaan zal er goed aan doen begeleiding te zoeken. Dat kan tegenwoordig door een zogenaamde personal trainer.

 

Werkwijze van een personal trainer

Tijdens een intakegesprek wordt nagegaan hoe het staat met de gezondheid en wat de verwachtingen zijn van de klant. Daarna worden samen de doelen bepaald waarbij haalbaarheid voorop staat omdat iemand die jarenlang weinig aan de conditie heeft gedaan niet op korte termijn tot grote prestaties kan komen. Ook wordt een uitgebreide test afgenomen om conditie, kracht, lenigheid, spiermassa, vetpercentage en zuurstofopname te meten. Tenslotte wordt op zoek gegaan naar een programma van bewegen wat bij de klant past en hem aanspreekt. Een gevarieerd aanbod aan bewegingsvormen zal het trainen leuk kunnen houden wat de motivatie ten goede komt.